ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 2170
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเช็คซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน คต - 95 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อคลอรีน ๗๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567