ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 1694
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำแรงต่ำ ๑๐ แรงม้า ประปาไสค้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำที่ใช้ในสระว่ายน้ำ ศูนย์เยาวชนฯ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างเหมาวางท่อปลอกเหล็กใต้ดิน บริเวณสามแยกท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
จ้างเหมารถแบ็คโฮว์ขุด/กลบ งานวางท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๕๐๓ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามฟุตซอล สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566