ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 2104
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข - 5605 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81 - 2265 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81 - 0505 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ตค - 95 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1865 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567
จ้างตรวจเช็ครถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 0641 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567