ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 1351
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81 - 2839 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81 - 0503 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถไถ ทะเบียน ตค - 146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค - 95 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย ๔ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโถส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านหนองปลวก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2566