ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 1694
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำแร่จุดบริการน้ำแร่ ที่ใช้ในสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน 1 กค 716 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
ซื้อสารส้มขุ่นเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
ซื้อPAC น้ำ ๑๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566