ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 2170
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างศาลาหมู่บ้านโปร่งงูเหลือม หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กรกฎาคม 2567
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV8 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 กรกฎาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2567