ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 1694
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นมะรุม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านหนองแจง ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนโรงพยาบาลท่ายาง ? ระหารบอน หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี ประปาหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาประดับไฟรอบบริเวณงาน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงใบใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 0570 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566