การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-5 of 6 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต