ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 2104
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 3113 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อดักน้ำเสีย CSO 05 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซ้ายคลองสายหนึ่งบ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมปั้มสูบน้ำแรงสูงแบบCentrifugal Pump ประปาท่าซิก (ขึ้นถังสูงตัวที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมปั้มสูบน้ำแรงสูงแบบCentrifugal Pump ประปาท่าซิก (ขึ้นถังสูงตัวที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (ดีเซล) พร้อมเทเลอร์มาตรฐาน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บบ 9712 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567