ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 1868
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เช่าดนตรี และเช่าเวที งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 20กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567