ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 1868
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหน้าแปลนตัวจับเสา พร้อมทำสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟและเช่าเวที งานท่ายางดีจัง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาการแสดงมหรสพ งานท่ายางดีจัง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมปั้มสูบน้ำแรงสูง Centrifugal Pump ขนาด 25 แรงม้า ประปาท่าซิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมปั้มสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด ๑๐ แรงม้า ประปาไสค้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์สูบน้ำแรงสูงและมอเตอร์สูบน้ำแรงต่ำ ประปาท่าซิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ธันวาคม 2566