ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 1868
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1016 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
จ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้,โต๊ะ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81 - 3904 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
จ้างซ่อมรถอีแต๋นสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81 - 0503 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567