ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 1713
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยข้างโรงพยาบาลท่ายาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2566
จ้างจ้างย้ายเครื่องขยายเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
ซื้อสารส้มขุ่นเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
ซื้อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
ซื้อPAC น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 7 ศูนย์6 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566