ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 2104
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมรถดั้ม ทะเบียน 81 - 0505 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างจ้างซ่อมรถดั้ม ทะเบียน 81 - 2839 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค - 95 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567