ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 2170
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมารถแบคโฮว์ PC๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงชุดตีน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2567