ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 1694
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 7904 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 3113 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 1364 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกคลองสายสาม บริเวณเขื่อนเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณท่าคอย เชื่อมต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าคอย จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกคลองสายสาม บริเวณเขื่อนเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณท่าคอย เชื่อมต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าคอย จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2566