ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 2170
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน บย 410 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (ดีเซล) พร้อมเทเลอร์มาตรฐาน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมรถดั้ม ทะเบียน 81 - 0505 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
จ้างจ้างซ่อมรถดั้ม ทะเบียน 81 - 2839 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567