ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 1694
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายประชามสัมพันธ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
จ้างทำการวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค-95 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 0641 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2566