ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 2052
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมผิวหน้าถนนคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโปร่งงูเหลือม หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง เชื่อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567
ซื้อผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2567