ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 1351
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซุ้มการสาธิตทำภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการจัดกิจกรรมของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมสปริงเกอร์ที่ใช่ในสนามกีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำที่ใช้ในสนามกีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๘๗๑ พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2566
จ้างเช็คซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
จ้างนำรถดูดสิ่งโสโครกเข้าซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้อคลอรีน 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2566