ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 1868
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 0570 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 20กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 20กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2566