ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 1868
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อคลอรีน ๗๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
ซื้อPAC น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2567
ซื้อสารส้มขุ่นเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2567
ซื้อผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำห้องสุขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2567
ซื้อสารส้มขุ่นเม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงปั๊มน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 0570 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567