แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 26-30 of 43 results.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕
คู่มือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วินัยข้าราชการ
ข้าราชการพึงระวัง
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล