ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 1984
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๘๗๑ พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
จ้างเหมารถเจาะกระแทกพื้นคอนกรีตพร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป22 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
ซื้อคลอรีน ๗๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567
จ้างเพิ่มสายและลำโพงเสีนงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2567