แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 30 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลท่ายาง
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ให้จ้างพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไปลาป่วยครบกำหนด
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลไปราชการ