ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 11-13 of 13 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553