ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1691 ถึง 1700 จากข้อมูล 1868
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ๋อมรถหมายเลขทะเบียน ตค 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6688 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
ซื้อช่วยเหลือประชาชนค่าอาหารและนำ้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564
จ้างจ้างเหมารถแม็คโฮว์ ทำการตอกเสาไม้สนกั้นผนังการพังทลายของดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564
จ้างทำความสะอาดภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564