เทศบาลตำบลท่ายางจัดทำแผนพัฒนาพลังงาน

2 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลท่ายาง  ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี  จัดอบรมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาพลังงานในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง  เพื่อให้ชุมชนมีแผนการขับเคลื่อนการลดการใช้พลังงาน  ลดมลพิษ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง