ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 6-10 of 23 results.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณจ่าย ประจำปี 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561