ต้อนรับคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาส

14 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ายาง  ร่วมต้อนรับ นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนท่าคอย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!