ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กแฝดยากไร้

13 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน   เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กแฝดยากไร้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองสัก  
เบื้องต้นได้มอบ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช  แป้งฝุ่นโรยตัวเด็กอ่อน นมผง แพมเพิสสำหรับเด็กอ่อน ฯลฯ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ที่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลท่ายางได้ร่วมสมทบเพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัวดังกล่าว 
ทั้งนี้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท่ายางจะประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) เพชรบุรี เพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!