การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลท่ายาง

12 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศแผนมาตรการประหยัดพลังงาน ปี ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลท่ายาง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการลดใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖