3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

12 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เฝ้าระวังไข้เลือดออก ยึดหลัก "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"

        คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีพายุฤดูร้อนและฝนตกเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีอาการไข้สูง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้ใช้เฉพาะยาพาราเซตามอล โดยห้ามใช้ยากลุ่ม NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug) เช่น ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

       ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยเน้นมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"

3 เก็บ คือ

       1. เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง ไม่อับทึบ

       2. เก็บขยะรอบบ้าน

       3. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะ โรยทรายอะเบท

ป้องกัน 3 โรค คือ

       1. โรคไข้เลือดออก

       2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

       3. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!