ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

4 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!