ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อที่ชำรุดในเขตเทศบาล

4 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

(4 มิถุนายน 2567) นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่ายาง ลงปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด และเปลี่ยนฝาท่อ ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!