พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

27 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
       โดยมีนางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธี  นายภราดร  เวทยนุกูล  ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และ  คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง    เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!