มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง

21 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง  ร่วมลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่ทางเทศบาลตำบลท่ายาง  ได้ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตแก่ผู้ป่วยติดเตียง / ผู้มีภาวะพึ่งพิง  
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ พี่น้อง อสม. ทุกชุมชน ที่อำนวยความสะดวกในการนำมอบผ้าอ้อม และช่วยดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!