ลอยกระทงประจำปี 2566

28 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

27 พฤศจิกายน เทศบาลตำบลท่ายางจัดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 
โดยมี นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และ ภาคีเครือข่าย  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)   , โรงเรียนท่ายางวิทยา และการแสดงดนตรีโฟลค์ซองค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก เรียบง่าย มีประชาชนเดินทางมาร่วมลอยกระทงกันมากมาย  ทั้งครอบครัว  และคู่รัก มาร่วมลอยกระทงตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นการขอพรและขอขมาต่อพระแม่คงคา   
ณ ริมคลองชลประทานสาย 3 สวนสุขภาพท่ายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!