การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายางแจ้งประชาสัมพันธ์

15 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน แผนบำรุงรักษาหม้อแปลงในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง 
ผู้ได้รับผลกระทบ มีดังนี้ 
- หมู่บ้านสีมงคล 
- ชุมชนหมู่บ้านมงคลเกษม(ซอยข้างร้านเซี่ยมกี่ ถนนเพชรเกษม)
ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น 
>>> เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!