อสม.กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

4 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่ายางได้ลงพื้นที่รณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมใส่ทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธ์ โดยเทศบาลตำบลท่ายางได้สนับสนุนทรายอะเบท เเละพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามแผนที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!