ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง

22 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจช่วงเช้าวันนี้ (22 พฤษภาคม 2566)
ประชุมการคัดเลือกประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
เมื่อเวลา 09.30 น นายเจริญฤทธิ์ จันทิมา ปลัดอาวุโสอำเภอท่ายาง ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท่ายาง เป็นประธานในการประชุม โดยมี นางสาวดวงรัตน์ ยอดหอม ท้องถิ่นอำเภอท่ายาง เข้าร่วมประชุมเรื่อง คัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ที่ได้หมดวาระลงตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โดยในที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก
นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง และนายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง เป็นกรรมการและเลขานุการ ฯ อีกสมัย
 
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง
เมื่อเวลา 10.00 น. นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง นายณัฐวรรธ วงศ์เดช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง13 แห่ง
ร่วมประชุมเพื่อ พิจารณาบูรณาการโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญ และจัดทำบัญชีโครงการ เพื่อประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!