24 เมษายน2566 วันเทศบาล

24 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลขึ้น ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล 
           โดยเมื่อช่วงเช้าเวลา 09.00 น  ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมการทำบุญถวายภัตตาหาร จัตตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!