โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

20 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 
        โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชน เทศบาลตำบลท่ายาง 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการออกกำลังกาย และ เสริมทักษะการว่ายน้ำ การเอาตัวรอดทางน้ำได้อย่างถูกต้อง โดยคณะครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!