ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและลือกสรรพนักงานจ้าง

15 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง