ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

14 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

*หญิงตั้งครรภ์ ควรมีการฝากครรภ์  เมื่ออายุครรภ์ ครบ 3  เดือน   ณ  โรงพยาบาล  ที่มีคุณหมอ  และพยาบาล
*ฝากครรภ์เร็ว  ปลอดภัยกว่า  กำหนดวันคลอดที่แน่นอน  ค้นหาและแก้ไขความเสี่ยง
*หากมีอาการผิดปกติ  ควรพบแพทย์โดยทันที

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!