ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญรับบริการในโครงการ"เทศบาลเคลื่อนที่"

7 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง  เชิญประชาชนใช้บริการในโครงการ"เทศบาลเคลื่อนที่" ประจำปี 2566

1.บริการตัดผมฟรี

2.บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

3.บริการรับคำร้องศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

4.บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว

5.บริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!