โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลังงานชุมชนและจัดทำบทวิเคราะห์แผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน

27 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลังงานชุมชนและจัดทำบทวิเคราะห์แผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพลังงานชุมชนและจัดทำบทวิเคราะห์แผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ
มีนายไชยา สิยาชีพ นายช่างเทคนิคอาวุโส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้ เรื่องแผนพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ , ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานที่ได้รับการสนับสนุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ตอบข้อซักถามและประเด็นที่สงสัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!