ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง  
    โดยมีนายไพโรจน์  อุ๋ยตระกูล ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายาง กล่าวเปิดประชุม  
     พร้อมด้วย นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม  โดยในที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบ ตามระเบียบวาระต่างๆ  
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!