ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

18 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เปิดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  
     พร้อมด้วย นายภราดร  เวทยนุกูล  เลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี   นายไพโรจน์  อุ๋ยตระกูล ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายาง   และสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง   
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!