ห่วงใย...ใส่ใจประชาชน

11 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับอสม.ชุมชนสี่แยกสามัคคี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกับตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน รวมทั้งสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้พิการ (11 มกราคม 2566)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!