"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566" ลด15% ของขวัญต้อนรับปีใหม่

3 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2566

มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 โดยลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี พ.ศ.2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง โทร 032-463000-2 ต่อ 102

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!