กรมธนารักษ์ ประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

29 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กรมธนารักษ์ เริ่มใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน รอบบัญชี 2566-2569
ประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าไปที่ช่องทางค้นหาราคาประเมิน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!