ลอกท่อระบายน้ำ เดือนธันวาคม 2565

22 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่งานบำบัดน้ำเสียกองช่าง และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่ายาง ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ และกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามแผนดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาล ฯ

 

รวมถึง ขอความร่วมมือพี่น้องชาวท่ายางทุกท่าน ร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ ขวดพลาสติก เศษดิน หิน ทรายต่างๆ รวมถึง เศษอาหาร ลงไปในท่อระบายน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดการสะสมอาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำระบายไม่ทันในช่วงของฤดูฝนได้

ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่ายาง ขอขอบคุณ คุณนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ ที่ได้อนุเคราะห์รถดูดโคลนในการดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!