ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

23 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

จากเดิม เมษายน 2566 เป็น มิถุนายน 2566 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตําบลท่ายาง โทร 032-463000-2 ต่อ 102

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!