ขั้นตอนการลงคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เขต 2

15 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการลงคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เขต 2

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เขต 2 (แทนตำแหน่งที่วาง) ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!