พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และ ล้างตลาดสดเทศบาล

14 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณเขตตลาดสดเทศบาล และ ซอยต่างๆ และในช่วงบ่าย ได้ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาล และ โซนตลาดโต้รุ่ง เพื่อรักษาความสะอาด ,กำจัดขยะมูลฝอย ที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด
(14 กันยายน 2565)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!