โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง Big cleaning Day ครั้งที่ 3

12 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดโครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง Big cleaning day ครั้งที่ 3 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขื่อนเพชร 
โดยมีนายสุรชัย  จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และชาวชุมชนเขื่อนเพชร  ร่วมกันพัฒนาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะมูลฝอย  กำจัดวัชพืช  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงาม   
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!